Code oranje voor natuurbrandgevaar in Zeeland

Gepubliceerd op 16 juni 2017 om 13:21

ZEELAND - Voor Zeeland is vanaf vrijdag code oranje afgegeven voor natuurbranden. Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie.
In de natuurgebieden mag je geen vuur maken. Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. Roken in het gebied wordt afgeraden.
Houd op jouw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Wat is het gevaar?

Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan.

De meeste natuurbranden ontstaan omdat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of het weggooien van een sigaret. Soms worden branden aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Factoren die invloed hebben op het risico van een natuurbrand zijn:

•Het jaargetijde (voorjaar, zomer).
•Het soort begroeiing (heide, duindoorn, naaldbos).
•Het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders).
•De weersomstandigheden (droogte, wind).

Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.


Meetstation

Zeeland heeft zijn eigen meetstation. Dit station staat in de duinen van Burgh-Haamstede en geeft een actueel beeld van en inzicht in de droogte in het gebied. Dit heet de droogte-index. Aan de hand van de droogte-index bepaalt de brandweer welke (extra) maatregelen er genomen moeten worden bij brand in de natuur.

bron: www.vrz.nl