Code oranje voor natuurbranden in Zeeland

Gepubliceerd op 28 februari 2018 om 11:49

ZEELAND - Vanwege de aanhoudende droogte en harde wind is er door de veiligheidsregio code oranje voor natuurbranden afgegeven.

Het is erg droog in de natuurgebieden, dus het gevaar dat een natuurbrand ontstaat, is groot. Bovendien kan een dergelijke brand zich nu heel snel uitbreiden.

Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie.

In de natuurgebieden mag je geen vuur maken. Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. Roken in het gebied wordt afgeraden.

Houd op jouw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.