Waterschap stelt fase 1 dijkbewaking in, sluizen Oosterscheldekering gesloten

Gepubliceerd op 10 februari 2020 om 13:08

ZEELAND - Vanwege de hogewaterstand nemen Rijkswaterstaat en het waterschap meerdere maatregelen. Door de harde wind en het springtij wordt een waterstand van +3,60m boven NAP verwacht. 

Het waterschap stelt fase 1 dijkbewaking in. Dit vanwege de voorspelling van de Stormvloedwaarschuwingsdienst waarin bij Vlissingen maandag 10 februari om 14.40 uur een waterstand van NAP +3,60 meter voorspeld wordt. Ook bij het volgende hoogwater in de nacht van maandag op dinsdag wordt nog een waterstand verwacht van NAP +3,59 meter. De combinatie van harde wind en springtij zorgt voor verhoogde waterstanden, ook als nasleep van de storm van afgelopen weekend. 

Fase 1, staat van paraatheid wil zeggen dat de waterstanden continu gemonitord worden en dijkwachtcommandanten stand-by staan. De dijkbewaking geldt voor heel Zeeland. Bij laag water voert het waterschap inspecties uit op mogelijke schade.

Vrijdag meldde het waterschap al dat het zich aan het voorbereiden was op het instellen van dijkbewaking. Dit doet het waterschap op basis van voorspellingen van de waterstanden en de windkracht. De Stormvloedwaarschuwingsdienst waarschuwt waterbeheerders in heel Nederland voor hoge waterstanden, zodat er tijdig adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Rond 12:00 heeft Rijkswaterstaat besloten de 62 schuiven van de Oosterscheldekering te sluiten. Er wordt een waterpeil verwacht van boven de 3 meter. Bij deze hoogte gaan de schuiven standaard dicht. Het sluiten van de 62 schuiven van de kering duurt 82 minuten. De laatste keer dat de kering dicht ging was op 3 januari 2018. Het is nu de 28e keer dat de kering sluit.