Dijkbewaking door Waterschap tijdens storm Corrie

Gepubliceerd op 30 januari 2022 om 14:35

ZEELAND - Waterschap Scheldestromen bereid in verband met het verwachte hoog water en storm "Corrie" fase 2 van het maatregelplan hoogwater voor.

Morgenmiddag rond 13.30 uur wordt een waterstand van + NAP 3,73 meter verwacht bij Vlissingen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van vloed en de storm Corrie die tot harde wind en zware windstoten zal leiden.

Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter treedt fase 2 ‘dijkbewaking’ in werking. Dit betekent dat buitendijkse wegen worden afgesloten evenals strandovergangen en coupures in de primaire waterkering. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Op schadegevoelige plaatsen worden de dijken bewaakt.

Naar verwachting treedt fase 2 op maandag 31 januari om 10.00 uur in werking. Rond 16.30 uur zal het hoge waterpeil weer gedaald zijn.