Waterschap schaalt dijkbewaking af naar fase 0

Gepubliceerd op 31 januari 2022 om 18:01

ZEELAND - Waterschap Scheldestromen schaalt de ingestelde dijkbewaking af van fase 2 naar fase 0 ‘normale bedrijfsvoering’. Het waterpeil kwam uiteindelijk lager uit dan verwacht. 

Het hoge water is zodanig gezakt dat dijkbewaking niet meer nodig is. Ook is de wind in kracht afgenomen. Inmiddels zijn de eerste, voorlopige inspectierondes uitgevoerd langs de Zeeuwse kust. De tot nu toe geconstateerde schades voldoen aan de verwachtingen. Er is sprake is van veel zandafslag als gevolg van storm Corrie. Het waterschap besloot om dijkbewaking in te stellen wegens een verwachte waterstand van + NAP 3,70 m. bij Vlissingen. De werkelijke waterstand bedroeg rond 13.30 uur + NAP 3,57 m. 

Op Schouwen-Duiveland zullen de inspecties op schade morgen uitgevoerd worden. Naar verwachting is het totale beeld van de schades in Zeeland morgen rond het middaguur bekend.