VRZ: Groot risico op natuurbranden door droogte

Gepubliceerd op 21 maart 2022 om 18:39

ZEELAND - Vanwege de droogte en is volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de kans op een natuurbrand extra groot. Het natuurbrandrisico is daarom op geschaald naar Fase 2 "extra alert". Bij een melding van een natuurbrand zal de brandweer gelijk met meerdere voertuigen uitrukken. 

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn momenteel extra alert op een natuurbrand, maar vragen ook medewerking van bewoners en toeristen om een natuurbrand te voorkomen of gevolgen te beperken. VRZ: "Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan". 

De meeste natuurbranden ontstaan omdat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of het weggooien van een sigaret. Soms worden branden aangestoken. De meest kwetsbare brandrisicogebieden op Schouwen-Duiveland zijn het bosgebied bij Burgh-Haamstede en de duinen op de kop van Schouwen.

Wat moet ik doen bij een natuurbrand

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
  • Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.