AVG Wetgeving

Gepubliceerd op 1 januari 2020 om 00:00

De publicatie van beeldmateriaal is in de AVG een uitzondering opgenomen bij gebruik voor journalistieke doeleinden. Dat betekent dat er geen toestemming hoeft gevraagd te worden om beelden te publiceren: ook niet als daar personen, voertuigen of gevels op te zien zijn. Beelden van incidenten worden dan ook niet verwijderd van de site of sociale media. 

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals een naam dan heeft de persoon:

  • geen recht op vergetelheid.
  • geen recht op intrekking.
  • geen recht op rectificatie.
  • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium.
  • geen recht op bezwaar tegen de verwerking.
  • geen recht op dataportabilitei.

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.