Carbidschieten op Schouwen-Duiveland verboden

Gepubliceerd op 18 december 2020 om 12:52

ZIERIKZEE - Het schieten van carbid is dit jaar alsnog verboden op Schouwen-Duiveland. Dat heeft de gemeente zojuist bekend gemaakt in een persbericht. Eerder was besloten dat het met een vergunning wel zou mogen. 

Sinds maandag 14 december 2020 zijn aangescherpte regels van kracht in het kader van de COVID- 19 aanpak. Een van de maatregelen betreft het nog maar met maximaal twee personen aanwezig te mogen zijn buitenshuis. Dit geldt ook voor weilanden bij een woning. 

GROTE TOELOOP

De vorige edities van het carbidschieten zorgden voor een grote toeloop. Daarom is het reëel om te verwachten dat het aantal van twee personen rondom de schietplaats zeer waarschijnlijk wordt overschreden.

VERANTWOORDELIJKHEID

Inmiddels heeft de gemeente enkele aanvragen voor een ontheffing ontvangen. Daarbij zijn de aanvragers onder andere gewezen op de verantwoordelijkheid mensen weg te sturen indien het toegestane aantal mensen per melkbus wordt overschreden. Vooralsnog is niet gebleken dat de aanvragers dit tot hun verantwoordelijkheid vonden behoren of konden aangeven hoe zij dit gaan handhaven. Dit betekent dat de maximale groepsomvang niet op voorhand gegarandeerd kan worden.

HUIDIGE ONTHEFFINGEN GEWEIGERD

De aangescherpte maatregelen hebben tot doel groepsgroottes sterk te beperken. Om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen en de druk op de zorg te verminderen zullen de huidige aangevraagde ontheffingen in dat kader geweigerd worden op basis van Openbare orde en Veiligheid.